Turkish Story Time with Derya Biryol

Türkçe Hikaye Zamanı

 Cumartesi sabahları, saat 11:00-12:00

Hikayeler okuyacağız, şarkılar söyleyeceğiz ve boyama yapacağız. Her yaştan çocukları bekliyoruz ama hikayelerimiz daha çok 0-6 yaş arasına hitap edecek. Yakında görüşmek üzere!


Turkish Story Time
Saturday mornings @ 11:00 AM-12:00 PM

Join Derya Biryol for Turkish story time! We will be reading books, singing and coloring. Kids all ages are welcome to attend but the books will be geared towards ages 0-6. Hope to see you soon!